Welkom op de website van Ergotherapie Kop van Overijssel

** let op: tijdelijke cliëntenstop vanaf februari 2020 **

Ergotherapie Kop van Overijssel is een onafhankelijke ergotherapiepraktijk voor jongeren, volwassenen en ouderen, die ten gevolge van een handicap, beperking of ziekte belemmeringen ervaren in hun dagelijks leven.

Ergotherapie kan u helpen bij het behouden of vergroten van uw zelfstandigheid.

U bekijkt samen met de ergotherapeut hoe u uw leven en/of omgeving dusdanig kunt inrichten, zodat dagelijkse activiteiten optimaal uitgevoerd kunnen worden. Daarom adviseert de ergotherapeut over de situaties waarbij u tegen problemen aanloopt én verzorgt deze begeleiding bij het aanvragen van eventuele (woning)aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen.

Betrokkenheid, vertrouwen en doelgerichtheid zijn de kernwaarden van de praktijk.

Ergotherapie Kop van Overijssel is met name werkzaam in de regio Steenwijkerland maar in overleg kan het werkgebied uitgebreid worden.


 

 

 ademhalingscoach-2