Mensen met lichamelijke, cognitieve of psychische klachten ervaren in hun dagelijkse leven allerlei praktische problemen. Hierdoor kunnen zij niet de alledaagse handelingen uitvoeren.

Een ergotherapeut richt zich niet op de ziekte, maar juist op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Ergotherapie ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen, zodat ze optimaal kunnen functioneren.

Wanneer activiteiten die misschien eerder vanzelfsprekend gingen, niet meer lukken of moeilijk gaan door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom, vermoeidheid of pijn, kan de ergotherapeut ingaan op praktische activiteiten op de volgende gebieden:

  • Zelfredzaamheid: zelfverzorging, eten, verplaatsen binnenshuis en buitenshuis, schrijven, lezen, telefoneren, sociale contacten;
  • Werk, school, het volgen van een studie, het voeren van een huishouden;
  • Vrije tijd, ontspanning, dagbesteding;
  • Mantelzorg: tillen, rolstoel rijden, verzorgen, voorzieningen;

De ergotherapeut is een specialist in het analyseren van knelpunten en het bedenken van oplossingen, zoals het leren omgaan met de veranderde situatie, trainen van vaardigheden en het inzetten van hulpmiddelen. De ergotherapeut kan adviseren in het gebruik van hulpmiddelen, woningaanpassingen, vervoermiddelen en werkondersteunende middelen. Begeleiding van aanvragen van voorzieningen bij gemeente (WMO), zorgverzekeraar, UWV of andere instellingen hoort daarbij.