Op donderdag 7 november is de praktijk niet bereikbaar. Ik ben dan de hele dag bij het jaarlijkse congres over autisme in Utrecht.

Het congres over autisme heeft dit jaar als centraal thema “communicatie en relaties”.

Wie autisme heeft, loopt in het dagelijks leven tegen van allerlei uitdagingen aan. Niet in de laatste plaats vormt het aangaan van professionele of persoonlijke relaties met anderen vaak een probleem. Voor mensen met autisme zijn de ongeschreven regels in taal en omgang met anderen soms niet te volgen. Andersom heeft de sociale omgeving van mensen met autisme vaak moeite om de soms eigenzinnige manier van communiceren van mensen met autisme te doorgronden. Het aangaan van functionele relaties met hun klasgenoten, leerkrachten, collega’s, partners en kinderen is daardoor voor mensen met autisme niet vanzelfsprekend.autisme-ergotherapie

Het is voor deze bijzondere groep mensen, hun sociale omgeving én de samenleving echter van het grootst mogelijke belang dat mensen met autisme er ook in sociaal opzicht bij gaan horen. Zij hebben tenslotte veelal onmiskenbare talenten, die anders niet tot hun recht zouden komen. Als therapeut die ook werkt met mensen met autisme heb ik dan ook de taak om hen in de communicatie en relatievorming met anderen te ondersteunen.

Op dit congres zullen vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk vertellen hoe ik dat volgens de laatste stand van wetenschap en praktijk kan doen.  Deze onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

  • Wat sociale interactieproblemen veroorzaakt tussen mensen met autisme en neurotypische mensen (mensen zonder autisme);
  • Welke rol empathie speelt in de communicatie met mensen met autisme;
  • Welke breinfactoren een rol spelen in de communicatiestijl en relatievorming van mensen met autisme;
  • Hoe vriendschaps- en liefdesrelaties van mensen met autisme ondersteund kunnen worden;
  • Hoe taalverwerving plaatsvindt bij kinderen met autisme;
  • Hoe intercollegiale communicatie tussen mensen met autisme en hun neurotypische collega’s op de werkvloer ondersteund kan worden;
  • Valkuilen en handvatten in het communiceren met kinderen met autisme.
Op 7 november niet bereikbaar i.v.m. Autismecongres 2019