De kennismaking en intake vinden meestal bij u thuis plaats. Hierbij wordt besproken wat uw hulpvraag is, waaraan u wilt werken en welke doelen u wilt bereiken. Dit kan samen met u, maar ook samen met uw partner, kind(eren) of mantelzorger. Op basis daarvan wordt er een plan opgesteld om dagelijkse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier te leren.

Eenvoudige adviezen, een kleine aanpassing of een handig hulpmiddel kunnen soms al voldoende zijn.

Denk hierbij aan de volgende stappen:

  1. (Opnieuw) leren om de activiteit uit te voeren;
  2. Leren de activiteit op een andere manier uit te voeren;
  3. De activiteit leren uitvoeren met (mantel)zorg, hulpmiddelen of aanpassingen;
  4. Het aanvragen of adviseren van hulpmiddelen of aanpassingen;
  5. Tot slot wordt er geëvalueerd in hoeverre de doelen zijn behaald en wordt er een advies gegeven m.b.t. het vervolgtraject.